پکیج ها - دکتربیزینس

پکیج سری 1

پلن اقتصادی

هزار تومان 750
 • مدیریت حرفه ای شبکه اجتماعی شما
 • آنالیز پیج و تولید هشتگ های مناسب کاری
 • تولید هفته ای 1 محتوای زیبا و کاربرپسند
 • قرارداد پست و استوری بصورت منظم در پیج
 • افزایش فالوور واقعی بین500 تا 1000 نفر
 • طراحی پست اختصاصی
 • طراحی 2 استوری موشن
 • طراحی تیزر تبلیغاتی یک دقیقه ای

پلن شماره 1

هزار تومان 900
 • مدیریت حرفه ای شبکه اجتماعی شما
 • آنالیز پیج و تولید هشتگ های مناسب کاری
 • تولید هفته ای 2 محتوای زیبا و کاربرپسند
 • قرارداد پست و استوری بصورت منظم در پیج
 • افزایش فالوور واقعی بین500 تا 1000 نفر
 • -
 • -
 • -

پلن شماره 2

هزار تومان 1,400
 • مدیریت حرفه ای شبکه اجتماعی شما
 • آنالیز پیج و تولید هشتگ ها مرتبط کاری
 • تولید هفته ای 3 محتوای زیبا و کاربر پسند
 • قرارداد پست و استوری بصورت منظم در پیج
 • افزایش فالوور واقعی بین 1000 تا 1500 نفر
 • -
 • -
 • -

پلن شماره 3

هزار تومان 3,300
 • مدیریت حرفه ای شبکه اجتماعی شما
 • آنالیز پیج و تولید هشتگ های مرتبط کاری
 • تولید روزانه محتوای زیبا و کاربرپسند
 • قرارداد پست و استوری بصورت منظم در پیج
 • افزایش فالوور واقعی بین 1500 تا 2000 نفر
 • -
 • -
 • -
پیشنهادی

پکیج های تبلیغات ساعتی در اینستاگرام

پکیج تبلیغاتی C

تومان 1,800,000
 • 10تا 12 تبلیغ در صفحات برتر اینستاگرام
 • جامعه آماری : 3m
 • اجرا : 2 تا 3 روز
 • انتخاب موضوعی
 • نظارت 24 ساعته
 • گزارش آنلاین
 • -
 • -

پکیج تبلیغاتی B

تومان 3,500,000
 • 12 تا 40 تبلیغ در صفحات برتر اینستاگرام
 • جامعه آماری : 5m
 • اجرا : 4 تا 6 روز
 • انتخاب موضوعی
 • نظارت 24 ساعته
 • گزارش آنلاین
 • طراحی سناریوی تبلیغاتی
 • مشاوره افزایش بهره وری

پکیج تبلیغاتی A

تومان 7,000,000
 • 26 تا 32 تبلیغ در صفحات برتر اینستاگرام
 • جامعه آماری : 8m
 • اجرا : 6 تا 10 روز
 • انتخاب موضوعی
 • نظارت 24 ساعته
 • گزارش آنلاین
 • طراحی سناریوی تبلیغاتی
 • مشاوره افزایش بهره وری

پکیج تبلیغاتی +A

تومان 11,000,000
 • 52 تا 62 تبلیغ در صفحات برتر اینستاگرام
 • جامعه آماری : 12m
 • اجرا : 14 تا 20 روز
 • انتخاب موضوعی
 • نظارت 24 ساعته
 • گزارش آنلاین
 • طراحی سناریوی تبلیغاتی
 • مشاوره افزایش بهره وری

پکیج های تبلیغات استوری اینستاگرام (بر اساس بازدید)

بیش از نیمی از کاربران اینستاگرام اول استوری را چک می کنند. سرعت و میزان دیده شدن در استوری بسیار بیشتر از تبلیغات به صورت پست می باشد. اگر مایلید میلیون ها کاربر ایرانی را در زمان تحت تاثیر قرار دهید یا آن ها را به سمت وب سایت یا اپلیکیشین خود هدایت کنید، بی شک تبلیغات در استوری اینستاگرام را انتخاب کنید.

پکیج تبلیغاتی 100KS

تومان 800,000
 • نمایش استوری : 100هزار بازدید
 • اجرا : 1 تا 3 روز
 • نظارت 24 ساعته
 • گزارش آنلاین
 • -
 • -

پکیج تبلیغاتی 300KS

تومان 2,200,000
 • نمایش استوری : 300هزار بازدید
 • اجرا : 2 تا 4 روز
 • نظارت 24 ساعته
 • گزارش آنلاین
 • طراحی سناریوی تبلیغاتی
 • مشاوره افزایش بهره وری

پکیج تبلیغاتی 500KS

تومان 3,500,000
 • نمایش استوری : 500هزار بازدید
 • اجرا : 4 تا 6 روز
 • نظارت 24 ساعته
 • گزارش آنلاین
 • طراحی سناریوی تبلیغاتی
 • مشاوره افزایش بهره وری

پکیج تبلیغاتی 1000KS

تومان 7,000,000
 • نمایش استوری : 1000هزار بازدید
 • اجرا : 6 تا 8 روز
 • نظارت 24 ساعته
 • گزارش آنلاین
 • طراحی سناریوی تبلیغاتی
 • مشاوره افزایش بهره وری
X